Skip to content
Ystadegau

Anafusion ar y ffyrdd i bobl ifanc

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Adroddiad ynglŷn ag anafusion traffig ffyrdd ymysg pobl ifanc, hynny ydi pobl rhwng 16 a 24 oed yn gynwysedig.

Siart yn dangos nifer yr anafusion 16-24 oed mewn damweiniau ffyrdd a gofnodwyd gan yr heddlu ar ffyrdd yng Nghymru, 1979-2016, yn ôl difrifoldeb. Mae'r siart yn dangos gostyngiad cyffredinol ers 1979 ar gyfer pob difrifoldeb. Ffynhonnell: System adroddiadau damweiniau ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Pwyntiau allweddol

Yn 2016 gwelwyd y nifer isaf o bobl ifanc a gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol (KSI) ar y ffyrdd yng Nghymru

  • Cafodd 239 o bobl ifanc KSI yn 2016, sy'n ostyngiad o 39.6 y cant o'i gymharu â chyfartaledd 2004-2008. Targed Llywodraeth Cymru yw gostyngiad o 40 y cant erbyn 2020.
  • 2016 oedd y flwyddyn gyntaf ers 2012 lle gwelwyd gostyngiad yn nifer y bobl ifanc a gafodd eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol.

Roedd pobl ifanc 16 i 24 oed yn cyfrif am 12 y cant o’r boblogaeth yng Nghymru yn 2016, ond yn cyfrif am 24 y cant o’r anafusion KSI

  • Roedd dynion ifanc mewn dwywaith yn fwy o ddamweiniau na menywod ifanc.
  • Yn ystod yr wythnos waith, roedd pobl ifanc yn fwyaf tebygol o fod mewn damweiniau yn ystod cyfnodau prysur.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu