Skip to content
Ystadegau

Pobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET)

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 11 Hydref 2018
 • Cyfnod dan sylw: Blwyddyn i 30 Mehefin 2018
 • Diweddariad nesaf: Ionawr 2019
Data ar gyfer pobl ifanc yn ôl oedran, rhyw, rhanbarth ac awdurdod lleol.

Pwyntiau allweddol

Pobl ifanc rhwng 16-18 oed

 • Ar sail y Datganiad Ystadegol Cyntaf - Ar ddiwedd 2017 (dros dro), roedd 9.5 y cant o bobl ifanc rhwng 16-18 mlwydd oed yn NEET (9,800), o'i gymharu â 10.5 y cant (11,200) ar ddiwedd 2016.
 • Ar sail yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth - Data newydd - Ar gyfer y flwyddyn sy’n diweddu Chwarter 2 2018, amcangyfrifwyd bod 7.9 y cant o bobl ifanc rhwng 16-18 mlwydd oed yn NEET, o'i gymharu â 8.7 y cant ar gyfer y flwyddyn sy'n diweddu Chwarter 2 2017.
 • Ar sail Cyrchfannau Disgyblion - Ym mis Hydref 2017, roedd 1.6 y cant o ymadawyr Blwyddyn 11 yn NEET, o’i gymharu â 2.0 y cant yn 2016.

Pobl ifanc rhwng 19-24 oed

 • Ar sail y Datganiad Ystadegol Cyntaf - Ar ddiwedd 2017 (dros dro), roedd 16.2 y cant o bobl ifanc rhwng 19-24 mlwydd oed yn NEET (40,100), o'i gymharu â 18.5 y cant (46,000) ar ddiwedd 2016.
 • Ar sail yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth – Data newydd - Ar gyfer y flwyddyn sy'n diweddu Chwarter 2 2018, amcangyfrifwyd bod 15.7 y cant o bobl ifanc rhwng 19-24 mlwydd oed yn NEET, o'i gymharu â 14.0 y cant ar gyfer y flwyddyn sy'n diweddu Chwarter 2 2017.

Nodyn

Y ffynhonnell swyddogol ar gyfer yr amcangyfrifon o’r gyfran o bobl ifanc sy’n NEET yng Nghymru yw’r datganiad ystadegol cyntaf blynyddol. Mae’r bwletin hwn yn darparu ystadegau mwy amserol, ond llai cadarn yn ystadegol, i’r defnyddiwr.

Ffynonellau ystadegol

 • Datganiad ystadegol cyntaf ‘Cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a’r farchnad lafur’ gan ddefnyddio ffynonellau data addysg a’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.
 • Yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol).
 • Yr arolwg Cyrchfannau Disgyblion o Ysgolion yng Nghymru gan Yrfa Cymru.

Gwybodaeth bellach

Bydd data pennawd ar gyfer y 3 prif gyfres o ddata yn ymwneud â phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET) yn cael ei gyhoeddi yn chwarterol, gyda adrodd ystadegol blynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu