Skip to content
Ystadegau

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Rhagfyr 2015
Nod Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw canfod yr ardaloedd bach o Gymru sydd fwyaf difreintiedig.

Cyhoeddwyd y MALlC ddiweddaraf yn 2014. Fodd bynnag, mae rhai o'r dangosyddion a ddefnyddir ym MALlC yn cael eu diweddaru rhwng diweddariadau llawn i’r Mynegai. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n dtudalen wê at ddata dangosyddion MALlC.

Diwygiad i adroddiad MALIC 2014

Yn 2015 bu diwygiad i rywfaint o ddata adroddiad MALlC 2014 gan fod yr Adran Gwaith a Phensiynau  wedi darganfod gwall yn y data am gredydau treth a oedd yn effeithio’r dangosydd incwm o fewn MALlC.

Gallwch ddarllen crynodeb o’r prif newidiadau (PDF, 0.3MB) a wnaed o ganlyniad i’r diwygiad hwn.

Adroddiad MALlC 2014

Yn 2014 cyhoeddwyd y Mynegai diweddaraf a’r graddfeydd diweddaraf am ardaloedd bach am 8 math gwahanol o amddifadedd.

Yn gyfan gwbl, cyhoeddwyd:

Hefyd cyhoeddwyd canllawiau ar gyfer MALlC (cewch o hyd i hyn ar y tab 'Gwybodaeth gefndir').

Gwefan rhyngweithiol MALlC 2014

Mae’r adnodd rhyngweithiol (dolen allanol) hwn yn ffordd wych i weld ystadegau amddifadedd ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru (o'r enw Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is neu ACEHI yn fyr).

Ciplun o’r adnodd rhyngweithiol ar gyfer y Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Gallwch deipio cod post neu ardal i weld gwybodaeth am amddifadedd ar gyfer yr ACEHI mae’r ardal  tu fewn iddo, o'i gymharu ag ACEHI eraill ledled Cymru.

Gallwch hefyd edrych ar amddifadedd ar gyfer ardaloedd daearyddol gwahanol megis awdurdodau lleol ac etholaethau.

Gallwch edrych ar y data drwy fap neu drwy ddefnyddio ein siartiau "cod bar".

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu