Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Iechyd Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Medi 2016
Mae arolwg yn darparu gwybodaeth am statws iechyd, salwch, ffordd o fyw, defnydd o'r gwasanaeth iechyd a phlant.

Daeth Arolwg Iechyd Cymru i ben yn 2015. O fis Ebrill 2016 ymlaen, adroddir ar iechyd a ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd drwy  Arolwg Cenedlaethol Cymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu