Skip to content
Ystadegau

Allforion Cymreig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Mehefin 2018
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter 1 2018
  • Diweddariad nesaf: Medi 2018
Data yn cynnwys gwybodaeth fesul yn ôl cyrchfan a'r sector cynnyrch.

Pwyntiau allweddol

  • Gwerth allforion Cymreig ar gyfer y flwyddyn hyd at a chan gynnwys Mawrth 2018 oedd £16.4 biliwn, i fyny £1.1 biliwn o'i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
  • O edrych ar wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, gwelwyd cynnydd yn 11 o’r 12 a bu’r cynnydd canrannol mwyaf yn Nwyrain Canolbarth Lloegr (i fyny 15.2 y cant), o'i gymharu â’r flwyddyn hyd at a chan gynnwys Mawrth 2017. Gwelwyd yr unig ostyngiad yng Ngogledd-orllewin Lloegr (i lawr 2.0 y cant). Gwelodd Cymru y seithfed cynnydd mwyaf.
  • Gwelwyd cynnydd o £649 miliwn (7.0 y cant) yn yr allforion i wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) a chynnydd o £439 miliwn (7.3 y cant) i wledydd y tu allan i’r UE, o'i gymharu â’r flwyddyn hyd at a chan gynnwys Mawrth 2017. Roedd allforion i wledydd yr UE yn cynrychioli 60.6 y cant o allforion Cymreig o’i gymharu â 49.6 y cant ar gyfer y DU.
  • Yr Almaen oedd y gyrchfan allforio uchaf, yn cyfrif am 19.8 y cant o allforion, i lawr o 19.9 y cant o’i gymharu â’r flwyddyn hyd at a chan gynnwys Mawrth 2017.
  • Mae allforion Cymreig yn cael eu dominyddu gan ‘Beiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth’ sy’n cyfrif am 52.8 y cant o allforion.

Nodi

Bydd y data yn cael ei ychwanegu at wefan StatsCymru cyn hir.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi bob 6 mis.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu