Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Dulliau gwirfoddoli i fynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd cymdeithasol ymhlith pobl hŷn

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018
Mae'r astudiaeth yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o’r amodau sydd eu hangen i alluogi prosiectau cymunedol llwyddiannus mynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd.

Mae’r adolygiad:

  • yn nodi rhwystrau a hwyluswyr allweddol yn nulliau gwirfoddoli i fynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd cymdeithasol ymhlith pobl hŷn
  • yn dangos y rhwystrau a hwyluswyr allweddol, gan ddefnyddio astudiaethau achos a llenyddiaeth sydd ar gael
  • yn nodi’r amlinell o ddamcaniad newid sy'n dangos sut mae gan raglenni’r potensial i leihau unigrwydd ac unigedd cymdeithasol ymhlith pobl hŷn
  • yn darparu fframwaith ar gyfer hunanwerthuso rhaglenni yn y dyfodol i ychwanegu at y sylfaen dystiolaeth sydd ar gael.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

CyfryngauFfôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu