Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Baromedr Twristiaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2018
  • Cyfnod dan sylw: Cam 4 2018
Sefydlwyd Baromedr Twristiaeth i ddarparu ‘cipluniau’ o berfformiad y diwydiant wedi cyfnodau pwysig yn y calendr twristiaeth.

Cynhwysir yn y Baromedr gwestiynau ar hyder y diwydiant twristiaeth ar gyfer y cyfnod i ddod, ac yn ogystal â'r cwestiynau craidd, gellir ychwanegu cwestiynau ar faterion testunol. Cynhwysir ym mhob cam (cynllunir 4 ar gyfer 2018)  800 o gyfweliadau ffôn, a ategir gan sylwadau gan sefydliadau yn y diwydiant. Mae’r baromedr yn darparu canlyniadau arwyddol ar lefel genedlaethol ac yn ôl rhanbarth a sector.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu