Skip to content
Ystadegau

Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2019
  • Cyfnod dan sylw: Rhagfyr 2018
  • Diweddariad nesaf: 21 Chwefror 2019
Data am gleifion sy'n treulio llai na 4 awr a mwy na 12 awr nes eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu rhyddhau.

Rhagfyr 2018

Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2019

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2017-18

Dyddiad rhyddhau: 25 Hydref 2018

Pwyntiau allweddol

  • Cafwyd 1,030,680 o dderbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys, yr uchaf ar gofnod. Roedd hyn 2.7 y cant yn fwy nag yn 2016-17 (27,016 yn fwy), y cynnydd canran blynyddol mwyaf ers 2006-07. Ar gyfartaledd roedd 2,824 o dderbyniadau y diwrnod, 74 mwy y diwrnod nag yn 2016-17.
  • Treuliodd 81.7 y cant o gleifion llai na 4 awr yn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys, o’r eiliad iddynt gyrraedd nes iddynt gael eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu rhyddhau. Mae hyn 0.3 pwynt canran yn llai nag yn 2016-17 a hwn yw’r perfformiad isaf ar gofnod. Er hynny, treuliodd 841,617 o gleifion lai na’r amser targed mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys, sef 19,355 yn fwy nag yn 2016-17 a’r mwyaf ers 2013-14.
  • Treuliodd 38,904 o gleifion mwy na 12 awr mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys, 5,062 yn fwy nag yn y flwyddyn flaenorol a’r nifer uchaf ar gofnod. Yn gyffredinol, treuliodd 3.8 y cant o gleifion fwy na 12 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys  yn 2017-18, sef 0.4 pwynt canran yn fwy nag yn 2016-17.
  • Treuliodd cleifion dros oed 85 hirach ar gyfartaledd o’r eiliad iddynt gyrraedd nes iddynt gael eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu rhyddhau.

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru a mae adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu