Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Medi 2017
Diben y gwaith ymchwil oedd gwella dealltwriaeth o brofiadau rhieni a gwarcheidwaid o’u trefniadau gofal plant presennol, a’u gwybodaeth, agweddau a chanfyddiadau yn ymwneud â chynnig gofal plant arfaethedig Llywodraeth Cymru.

Amcanion y gwaith ymchwil ansoddol oedd:

  • gwella dealltwriaeth o farn rhieni ar eu trefniadau gofal plant presennol ac, yn benodol, unrhyw heriau i rieni a phlant sy’n deillio o’r trefniadau presennol
  • pwyso a mesur dealltwriaeth bresennol rhieni o addysg gynnar a’r gwahaniaeth rhwng addysg gynnar a gofal plant ‘ffurfiol’
  • asesu estyniad arfaethedig y cynnig gofal plant o safbwynt: y model darpariaeth mwyaf dymunol; y dull defnyddio a ragwelir; a’r potensial a’r awydd i gynyddu oriau cyflogaeth trwy fanteisio ar y cynnig gofal plant
  • defnyddio canfyddiadau’r ymchwil i wneud argymhellion i lywio’r broses o ddatblygu polisi a darparu’r cynnig gofal plant ychwanegol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5866
Ebost: nina.prosser@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu