Skip to content
Ystadegau

Camddefnyddio sylweddau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Chwefror 2019
  • Cyfnod dan sylw: Gorffennaf i Medi 2018 a 2017-18
  • Diweddariad nesaf: 1 Mai 2019
Data yn cynnwys gwybodaeth am bobl a welwyd yn asiantaethau trin cyffuriau ac alcohol.

Gorffennaf i Medi 2018

Mae data chwarterol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru. Mae'r rhain yn cynnwys data ar weithgarwch chwarterol, cau achos yn ôl rheswm dros y cau a'r amser rhwng atgyfeirio a dechrau'r driniaeth.

2017-18

Mae wybodaeth blynyddol ar ddata triniaeth a phroffil o gamddefnyddio sylweddau yn cael eu cyhoeddi gan ein Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Noder bod tablau StatsCymru blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau wedi dod i ben; mae’r data blynyddol ar gael yn adroddiad Data Triniaeth - Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu