Skip to content
Ystadegau

Cymorth i fyfyrwyr ar gyfer addysg uwch

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2018
 • Cyfnod dan sylw: 2017/18
 • Diweddariad nesaf: Ionawr 2019
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr (SLC), yn dangos gwybodaeth yn ôl y math o gefnogaeth.

Canlyniadau allweddol ar gyfer 2017/18 (terfynol)

 • Nifer y myfyrwyr a dderbyniwyd cymorth yng Nghymru yn 2017/18 oedd 74,000.
 • Cyfanswm terfynol y cymorth i fyfyrwyr a ddyfarnwyd yn 2017/18 oedd £951.9m, cynnydd o 9 y cant ar 2016/17.
 • Dyfarnwyd cyfanswm o £127.9 miliwn o Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLC), sef yr un swm a ddyfarnwyd ar gyfer 2016/17.
 • Talwyd Benthyciadau Cynhaliaeth gwerth £274.0m i 57,400 o fyfyrwyr, o’i gymharu â’r £238.6m a dalwyd i 57,400 o fyfyrwyr yn 2016/17.
 • Talwyd Benthyciadau Ffioedd Dysgu gwerth £223.6m i Sefydliadau Addysg Uwch ar ran 57,100 o fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru, a myfyrwyr sy’n hanu o’r UE ac yn astudio yng Nghymru.
 • Talwyd £268.0m o Grant Ffioedd Dysgu.
 • Talwyd gwerth £28.2 miliwn o fenthyciadau i ôl-raddedigion.

Cyfraddau derbyn diweddaraf, ar gyfer blwyddyn academaidd 2016/17

 • Amcangyfrifir y gwnaeth 94.9 y cant o fyfyrwyr cymwys godi Benthyciad Cynhaliaeth.
 • Amcangyfrifir y gwnaeth 95.2 y cant o fyfyrwyr cymwys godi Benthyciad Ffioedd Dysgu.

Cwsyllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu