Skip to content
Ystadegau

Benthyciadau myfyrwyr ar gyfer addysg uwch

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mehefin 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Adroddiad blynyddol a gynhyrchwyd gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr (SLC) yn dangos gwybodaeth yn ôl y math o fenthyciad.

Mae’r ystadegau ar y gwariant ar fenthyciadau, ad-daliadau benthyciadau a gweithgarwch benthycwyr yn cynnwys data ar gyfer myfyrwyr sy’n hanu o Gymru a myfyrwyr o’r UE sy’n astudio yng Nghymru, ar sail blwyddyn ariannol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu