Skip to content
Ystadegau

Cludiant môr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Adroddiad sy’n cynnwys gwybodaeth am gyraeddiadau llong, teithio tramor a domestig, a chargo.

Gostyngodd cyfanswm y traffig nwyddau ym mhorthladdoedd Cymru o 3.6 y cant yn 2017 i 51.6 miliwn tunnell (Mt), ei bwynt isaf ers cychwyn cofnodion tebyg yn 1976.

Pwyntiau allweddol

Gostyngodd cyfanswm y traffig nwyddau ym mhorthladdoedd Cymru o 3.6 y cant yn 2017 i  51.6 miliwn tunnell (Mt), ei bwynt isaf ers cychwyn cofnodion tebyg yn 1976.

O draffig prif borthladdoedd Cymru, roedd 87.0 y cant yn draffig tramor gyda 63.6 y cant o hwnnw’n fewnforion. Roedd y rhan fwyaf o fewnforion ac allforion tramor yn draffig swmpus (er enghraifft olew crai, cynhyrchion olew, nwy hylifol a mwynau.

Porthladdoedd Cymru yw porth Gweriniaeth Iwerddon i weddill Ewrop.

Aeth 0.3 Mt o’r nwyddau a gludwyd ar gerbydau nwyddau trwm oedd wedi eu cofrestru yng Ngweriniaeth Iwerddon rhwng Gweriniaeth Iwerddon ac Ewrop trwy borthladdoedd Cymru. Aeth 73.6 y cant o’r traffig hwn trwy borthladdoedd y Gogledd.

Dros y tymor hir, mae nifer y bobl sy’n teithio ar y môr rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Chymru wedi gostwng.

Ers dileu’r gwasanaeth rhwng Caergybi a Dun Laoghaire yn 2015, mae nifer y teithwyr ar fferi Caergybi i Ddulyn wedi cynyddu. Defnyddiodd 74.9 y cant o’r teithwyr a deithiodd rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Chymru yn 2017 y gwasanaeth rhwng Caergybi a Dulyn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu