Skip to content
Ystadegau

Diogelwch ffyrdd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Medi 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2014
Adroddiad blynyddol sy'n dangos tueddiadau yn nifer a difrifoldeb yr anafiadau ac yn dangos yr amgylchiadau sy'n gysylltiedig â'r damweiniau a arweiniodd at anafiadau hyn.

Pwyntiau allweddol

Yn 2014 cafodd cyfanswm o 8,208 o anafusion o holl ddifrifoldeb eu hadrodd, 1.5 y cant yn is nag yn 2013. O fewn y cyfanswm hwn:

  • Cafodd 103 o bobl eu lladd, 8 yn is nag yn 2013
  • Cafodd 1,160 o bobl eu hanafu’n ddifrifol, 127 yn is nag yn 2013
  • Cafodd 6,945 o bobl fân anafiadau, 246 yn is nag yn 2013.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu