Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed: Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau 2008-2018

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018
Nod y Strategaeth oedd pennu agenda genedlaethol glir ar gyfer y ffordd y byddai Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid yn gallu mynd i’r afael â’r mathau o niwed sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau a’u lleihau.

Roedd yn nodi pedwar maes gweithgarwch pwysig y credwyd eu bod yn gallu dylanwadu ar y canlyniadau hyn:

  • atal niwed
  • cynorthwyo camddefnyddwyr sylweddau i wella’u hiechyd a rhoi cymorth iddynt ymadfer a dal ati
  • cynorthwyo ac amddiffyn teuluoedd
  • mynd i’r afael ag argaeledd ac amddiffyn unigolion a chymunedau drwy weithgarwch gorfodi.

Roedd pumed maes ychwanegol wedi’i gynnwys yn y Strategaeth a oedd yn canolbwyntio ar gyflawni’r Strategaeth a chynorthwyo asiantaethau partneriaid (drwy ddatblygu trefniadau partneriaeth mwy cadarn).

Nod cyffredinol yr adolygiad oedd asesu’r graddau y gellir priodoli’r canlyniadau a welwyd i’r camau gweithredu a oedd wedi’u datblygu a’u cyflawni o ganlyniad i’r Strategaeth.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6539
Ebost: Janine.hale@gov.wales

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu