Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o’r Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Tachwedd 2017
Lwfansau heb brawf moddion yw’r Lwfansau hyn, sydd ar gael i fyfyrwyr ag anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Mae’r Lwfansau yn gyllid ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr na fyddai efallai wedi gallu dilyn cwrs addysg uwch hebddynt, ac na fyddent wedi cyrraedd eu llawn botensial.

Amcanion yr astudiaeth oedd:

  • adolygu’r ddarpariaeth o’r Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl a’r trefniadau ar gyfer darparu cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr ar gyrsiau addysg uwch penodol sydd ag anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl, cyflwr ar y sbectrwm awtistig neu anawsterau dysgu penodol
  • datblygu ac ystyried dewisiadau ar gyfer gwella’r trefniadau presennol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6255
Ebost: heledd.jenkins2@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu