Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil ynglŷn â ffioedd asiantau gosod i denantiaid

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Awst 2017
Comisiynwyd yr astudiaeth hon i ddeall yn well y ffioedd mae asiantau gosod yn codi i denantiaid, sy’n rhentu yn y sector rhentu preifat.

Roedd hefyd yn edrych ar y goblygiadau posibl pe bai ffioedd hyn yn cael eu gwahardd.

Mae’r ymchwil yn cynnwys:

  • cyfweliadau gyda rhanddeiliaid Cymru a'r Alban
  • arolwg a gwblhawyd gan 168 asiantau gosod yng Nghymru (sydd rhyngddynt yn rheoli tua hanner o’r eiddo a rheolwyd gan asiant y sector SRP yng Nghymru
  • dau arolwg gwahanol a gwblhawyd gan gyfanswm o 278 o landlordiaid.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu