Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil i brofiadau cyfranogwyr mewn partneriaethau canol trefi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
Mae’r Bartneriaeth Ganol Tref yn gynllun grant sy'n cefnogi gweithgareddau adfywio mewn 20 o gymunedau ledled Cymru.

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio profiadau rhai fu'n cymryd rhan yn y rhaglen.

Mae'r ymchwil yn cynnwys arolwg o gyfranogwyr i’r rhaglen Partneriaeth Ganol Tref.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 061 6029
Ebost: anna.reynolds@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu