Skip to content
Ystadegau

Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17 a Mawrth 2018
  • Diweddariad nesaf: 21 Mehefin 2018
Data sy'n dangos gwybodaeth am nifer y cleifion a gafodd eu trin o fewn 26 wythnos i ddyddiad derbyn llythyr atgyfeirio yn yr ysbyty.

Mawrth 2018

Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016-17

Dyddiad rhyddhau: 13 Gorffennaf 2017

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod y flwyddyn, mae perfformiad wedi gwella yn erbyn y targed 26 wythnos o 95% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, ond roedd dal o dan y targed.
  • Bu gwelliant cyffredinol ers dechrau 2016 yn dilyn gostyngiad cyffredinol ers mis Mawrth 2012. Roedd ffigurau mis Mawrth 2017 y gorau ers mis Mawrth 2014.
  • Mae’r amser aros canolrifol ar gyfer y rhai sy'n aros i ddechrau triniaeth yn amrywio drwy gydol y flwyddyn o 10.3 wythnos ym mis Rhagfyr 2016 i 8.8 wythnos ym mis Mawrth 2017.
  • Bob blwyddyn mae dros 1,000,000 o lwybrau yn cau yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu