Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Barn a safbwyntiau’r cyhoedd am ymgysylltiad y gymuned â Llywodraeth Leol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Mehefin 2015
Mae’r gwaith ymchwil hwn yn crynhoi barn sampl o aelodau’r cyhoedd.

Y pynciau dan sylw oedd:

  • ymwybyddiaeth o’r diwygiadau ym maes llywodraeth leol
  • faint o ymgysylltu sy’n digwydd ar â gweithgareddau llywodraeth leol hyn o bryd, a sut argraff y mae hyn wedi’i gael arnynt
  • ymgysylltu posibl yn y dyfodol â gweithgareddau llywodraeth leol
  • ymgysylltu posibl yn y dyfodol â gweithgareddau a arweinir gan y gymuned a gwasanaethau a ddarperir yn y gymuned
  • ymwybyddiaeth o gynghorwyr lleol, eu tâl a’u rôl, a bodlonrwydd â’u gwaith.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6791
Ebost: rhian.davies45@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu