Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwybodaeth a safbwyntiau’r cyhoedd ynghylch gwasanaethau band eang cyflym iawn yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Mai 2017
Ymgymryd ag ymchwil gyda’r cyhoedd i wybodaeth a safbwyntiau ynghylch gwasanaethau band eang cyflym iawn, a elwir hefyd yn ‘fand eang y genhedlaeth nesaf’ neu’n ‘fand eang ffeibr’, yng Nghymru.

Diben pennaf yr ymchwil hon yw datblygu ein dealltwriaeth o gymhellion a nodau pob dydd unigolion a glustnodwyd o’r poblogaethau targed allweddol.  Mae'r ymchwil yn rhoi data ansoddol dangosol ynghylch sut yr oedd y poblogaethau targed yn deall ac yn ystyried eu darparwr gwasanaethau rhyngrwyd presennol a gwasanaethau band eang cyflym iawn o safbwynt eu blaenoriaethau personol. Mae’r data yn taflu rhywfaint o oleuni ar ddealltwriaeth, dirnadaeth a defnydd y poblogaethau targed o wasanaethau band eang cyflym iawn a band eang confensiynol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5866
Ebost: nina.prosser@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu