Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cynhyrchu amcangyfrifon o lefelau tlodi tanwydd yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Gorffennaf 2016
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwaith ymchwil i ddatblygu model i amcangyfrif lefelau cyffredinol o dlodi tanwydd yng Nghymru ar gyfer y blynyddoedd 2012-2016. Yn ogystal â tlodi tanwydd difrifol, tlodi tanwydd ymhlith aelwydydd bregus a lefelau tlodi tanwydd ymhlith tenantiaid tai cymdeithasol.

Canfyddiadau

Mae'r cyfuniad o incwm y cartref yn codi (yn gymedrol), gostyngiad yn y defnydd o ynni cartrefi o ganlyniad i welliannau effeithlonrwydd ynni, a gostynginad mewn prisiau nwy ac olew ers 2014, wedi arwain at lefelau tlodi tanwydd a amcangyfrifwyd ar draws cartrefi Cymru yn gostwng ers 2014 i lefel a ragwelir o 23% yn 2016.

Mae lefelau a ragwelir o dlodi tanwydd difrifol yn parhau i fod yn eithaf tebyg rhwng 2012 a 2014, i’w ddilyn gan ostyngiad yn 2015, gan arwain at lefel amcanol o dlodi tanwydd difrifol o 3% yn 2016.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 2663
Ebost: joseph.wilton@llyw.cymru  

Cyfryngau
Tel: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu