Skip to content
Ystadegau

Ystadegau'r sector blaenoriaethol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Medi 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data ar Werth Ychwanegol Crynswth (GVA), swyddi gweithwyr cyflogedig, enillion yr awr yn ôl rhyw, cyflogaeth yn ôl lefel cymhwyster a rhai amcangyfrifon awdurdodau lleol.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2017, ychydig dros ddwy ran o dair o’r busnesau a gofrestrwyd at ddibenion TAW neu PAYE oedd mewn sector â blaenoriaeth.
  • Yn 2017, roedd y sectorau â blaenoriaeth yn cyfrif am 45 y cant o swyddi yng Nghymru.
  • Yn 2016 roedd cyfradd y busnesau newydd yn y sectorau â blaenoriaeth yn uwch na sectorau nad ydynt yn flaenoriaeth (12.4 y cant a 10.7 y cant).
  • Yn 2017, roedd Enillion amser-llawn wythnosol gros cyfartalog (canolrif) yn y sectorau â blaenoriaeth ychydig yn is na’r rheini mewn sectorau nad ydynt yn flaenoriaeth (£501.60 yn erbyn £495.20).

Nodyn adolygu

Cafodd yr adroddiad a'r tablau eu diweddaru ar 12 Medi 2018 i gynnwys data newydd am y Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) o’r Arolwg Busnes Blynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu