Skip to content
Ystadegau

Damweiniau ffyrdd wedi’u cofnodi gan yr heddlu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
  • Cyfnod dan sylw: Ebrill i Mehefin 2018 (Dros dro)
Gwybodaeth am  ddifrifoldeb yr anafiadau a'r math o ddefnyddiwr ffordd.

Ebrill i Mehefin 2018 (Dros dro)

Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2017

Dyddiad rhyddhau: 30 Awst 2018

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2017 roedd 4,556 o ddamweiniau ffyrdd yn ymwneud â anaf personol a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru, sef gostyngiad o 365 o’i gymharu â 2016 (7.4 y cant yn llai).
  • O ganlyniad i’r damweiniau yma, cafwyd 6,202 o anafiadau, sef 651 yn llai nac yn 2016.

O fewn y 6,202 anafiadau:

  • Cafodd 103 o bobl eu lladd ar ffyrdd Cymraeg, ac roedd yr un peth ac yn 2016
  • Cafodd 961 o bobl eu hanafu’n ddifrifol, sef 44 yn llai (4.4 y cant) nac yn 2016
  • Cafodd 5,138 o bobl eu hanafu ychydig, sef gostyngiad o 607 (10.6 y cant) o’i gymharu â 2016.

Rhagor o wybodaeth

Cyhoeddir data chwarterol ar StatsCymru ac adroddiad blynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu