Skip to content
Ystadegau

Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: Ar 31 Mawrth 2017
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am gyfanswm cleifion, rhyw a hyd y cyfnod gofal.

Pwyntiau allweddol

Ysbytai ac unedau i bobl â salwch meddwl

  • Roedd 1,368 o gleifion yn breswyl.
  • Roedd nifer y cleifion wedi gostwng fesul 515 (27%) ers 31 Mawrth 2007 a fesul 62 (4%) ers 31 Mawrth 2016.
  • Roedd 720 o gleifion (53%) wedi bod yn breswyl am lai na 3 mis.
  • Roedd 628 o gleifion (46%) wedi eu cadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 a deddfwriaeth eraill, sef cynnydd o 48 (8%) ers 2016 a 132 (27%) ers 2007.

Ysbytai ac unedau i bobl ag anabledd dysgu

  • Roedd 115 o gleifion yn breswyl, 76 o ddynion (66% o’r cyfanswm) a 39 o ferched. Roedd hyn 2 (2%) yn llai nag yn 2016, a 36 (24%) yn llai nag yn 2007.
  • Cafodd 24 o gleifion (21% o’r cyfanswm) eu cadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 a deddfwriaeth arall, gostyngiad o 4 o 2016 ond cynnydd o 7 ers 2007.
  • Roedd 77 o gleifion (67%) wedi bod yn breswyl am 2 flynedd  neu’n fwy.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu