Skip to content
Ystadegau

Diogelwch cleifion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Medi 2018
  • Cyfnod dan sylw: Medi 2017 i Awst 2018
Llawlyfrau data ac offeryn archwilio yn seiliedig ar ddigwyddiadau yr adroddwyd amdanynt gan ddarparwyr y GIG yng Nghymru i’r System Genedlaethol ar gyfer Adrodd a Dysgu (NRLS).

Bob mis cyhoeddir ystadegau swyddogol am y digwyddiadau y rhoddir gwybod amdanynt i’r NRLS a gesglir gan NHS Improvement.

Dylai’r wybodaeth yn yr adroddiadau hyn gael ei defnyddio ar y cyd â gwybodaeth ac arbenigedd leol arall am ddiogelwch glaf, ac mae’n helpu’r GIG i wneud gwelliannau i ddiogelwch cleifion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu