Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Peilot Astudio Dramor: Astudiaeth pennu cwmpas

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Gorffennaf 2018
Nod yr astudiaeth pennu cwmpas yw darparu tystiolaeth i ategu datblygiad cynllun peilot ar astudio dramor. Defnyddir yr astudiaeth pennu cwmpas hefyd i gynorthwyo datblygiad gwerthusiad o'r cynllun peilot ei hun.

Amcanion yr ymchwil oedd: 

  • adolygu niferoedd presennol o fyfyrwyr o Gymru sy'n astudio dramor
  • ymgymryd ag adolygiad llenyddiaeth o arferion ariannu cynlluniau symudedd allanol ledled y byd 
  • archwilio nodweddion myfyrwyr sy'n astudio dramor a'r rhai sy'n anelu at wneud 
  • archwilio rhwystrau a manteision astudio dramor
  • adolygu’r ddarpariaeth cyllido bresennol yng Nghymru a thramor
  • datblygu ac arfarnu opsiynau a gwneud argymhellion ar gyfer bwrw ymlaen â’r peilot.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6255
Ebost: Heledd.Jenkins2@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu