Skip to content
Ystadegau

Galw iechyd Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter sy'n dod i ben 31 Mawrth 2018
  • Diweddariad nesaf: 25 Gorffennaf 2018
Adroddiad chwarterol sy'n dangos nifer yr ymholiadau a gafodd eu trin, gan gynnwys cyswllt dros y ffôn ac ar-lein.

Mae’r pyramid poblogaeth yn dangos bod y nifer uchaf o alwadau i Galw Iechyd Cymru fesul 1,000 o bobl yng Nghymru yn berthnasol i gleifion o dan 1 mlwydd oed. Gwelwyd cyfraddau uchel ar gyfer plant o oedran 1-4 mlwydd oed, pobl yn eu hugeiniau a thridegau cynnar a phobl 80 oed a throsodd.

Pwyntiau allweddol

  • Gwnaed 83,292 o alwadau i Galw Iechyd Cymru, roedd 73,918 (89%) o’r rhain i’r prif rif 0845.
  • Atebwyd 59,394 o alwadau gan Galw Iechyd Cymru, roedd 53,433 (90%) o’r rhain i’r prif rif 0845.
  • Atebwyd 624 o alwadau (allan o 625 oedd wedi eu gwneud) gan alwyr oedd eisiau’r dewis o’r alwad fod yn Gymraeg (tua 1.1% o’r holl alwadau a atebwyd).
  • Cafodd 793 o ymholiadau ar-lein eu gwneud i’r gwasanaeth ymholiadau ar y we, 4% llai na’r nifer (826) yn y chwarter Ionawr i Mawrth  2012.
  • Cafwyd 1,187,884 o ymweliadau i’r wefan Galw Iechyd Cymru, mwy na 3 gwaith yn fwy na’r nifer yn y chwarter Ionawr i Mawrth  2012 (323,287).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu