Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau deintyddol GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Awst 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
  • Diweddariad nesaf: 7 Tachwedd 2018
Data yn cynnwys gwybodaeth am nifer y cleifion sy’n derbyn triniaeth ddeintyddol ar y GIG, y math o driniaeth a ddarparwyd a’r nifer o ddeintyddion GIG.

Nifer y cleifion a gafodd eu trin yn y 24 mis cyn 31 Mawrth 2018

  • Cafodd 1.7 miliwn o gleifion (55.0 y cant o’r boblogaeth) eu cofnodi fel rhai a gafodd driniaeth yn y 24 mis cyn 31 Mawrth 2018. Cafodd 52 y cant o'r boblogaeth sy'n oedolion eu trin, gostyngiad bychan o’r cyfnod blaenorol; ynghyd â 66.9 y cant o'r boblogaeth sy’n blant, cynydd bychan ychydig o’r cyfnod blaenorol. 

Taliadau cleifion rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018

  • Roedd 45.2  y cant o’r holl CoT ar gyfer oedolion a oedd yn talu.
  • Cyfanswm y taliadau gan gleifion oedd £35.5 miliwn. Mae hyn yn gynnydd o 2.1 y cant o’i gymharu â £34.7 miliwn a dalwyd gan gleifion yn 2016-17.

Gweithgarwch rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018

  • Cafodd cyfanswm o 4.9 miliwn uned o weithgarwch deintyddol (UDA) eu cynnal yn 2017-18; gostyngiad o 2.7 y cant o’i gymharu â 2016-17. Roedd hyn yn cynrychioli bron i 2.4 miliwn o gyrsiau unigol o driniaeth (CoT) deintyddol o dan y GIG, gostyngiad o 0.4 y cant o’i gymharu â 2016-17.

Y gweithlu rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018

  • Roedd 1,479  o ddeintyddion wedi cofnodi gweithgarwch o dan y GIG rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018. Cyfatebai hyn â 4.7 deintydd ar gyfer pob 10,000 o’r boblogaeth, yr un peth â’r flwyddyn flaenorol.

Gwybodaeth bellach

Mae data chwarterol ar gael ar StatsCymru a cyhoeddir adroddiad yn flynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu