Skip to content
Ystadegau

Amser aros canser GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2018
  • Cyfnod dan sylw: Hydref 2018
  • Diweddariad nesaf: 24 Ionawr 2019
Ystadegau ar gleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ac sydd wedi dechrau ar driniaeth ddiffiniol.

Hydref 2018

Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2017-18

Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018

Pwyntiau allweddol

Cleifion a gafwyd ddiagnosis a chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt
  • Yn 2017-18, fe ddechreuodd 87.2 y cant o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt, triniaeth o fewn 62 dydd o dderbyn yr atgyfeiriad, i fyny 0.6 pwynt canran o 2016-17 a’r uchaf y fu ers 2013-14.
  • Fe wnaeth perfformiad yn 2017-18 amrywio o 81.2 y cant o gleifion yn dechrau triniaeth o fewn 62 dydd yn Abertawe Bro Morgannwg, i 91.1 y cant yn Hywel Dda.
Cleifion a gafwyd ddiagnosis a ni chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt
  • Yn 2017-18, fe ddechreuodd 97.3 y cant o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a ni chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt, triniaeth o fewn 31 dydd o ddiagnosis, cynnydd bychan o 0.1 pwynt canran ers 2016-17.
  • Fe wnaeth perfformiad yn 2017-18 amrywio o 94.9 y cant o gleifion yn dechrau triniaeth o fewn 31 dydd yn Abertawe Bro Morgannwg i 98.7 y cant yn Cwm Taf. Fe wnaeth dri bwrdd iechyd gwrdd â’r targed dros 2017-18: Cwm Taf, Betsi Cadwaladr a Caerdydd a’r Fro.

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru a mae adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu