Skip to content
Ystadegau

Gwelyau y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Medi 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 30 Awst 2018
Adroddiad blynyddol sy’n darparu gwybodaeth ar nifer gwelyau’r GIG ar lefel Cymru a Bwrdd Iechyd Lleol.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016-17 nifer cyfartalog dyddiol y gwelyau GIG ar gael oedd 10,857.
  • Rhwng 2015-16 a 2016-17, cafwyd lleihad o 78 (0.7%) ac ers 1996-97, mae wedi lleihau o 4,726 (30.3%).
  • Yn 2016-17 roedd canran defnydd y gwelyau yn 87.4%.
  • Cafwyd cynnydd o 0.5 pwynt canran yng nghanran defnydd y gwelyau rhwng 2015-16 a 2016-17, o 86.9%. Ers 1996-97, cafwyd cynnydd o 9.1 pwynt canran, o 78.3%.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu