Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
O 2016-17 ymlaen, mae'r Arolwg Cenedlaethol wedi disodli Arolwg Cenedlaethol 2012-15, Arolwg Iechyd Cymru, Arolwg y Celfyddydau yng Nghymru, Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru  a'r Arolwg Oedolion Egnïol, fel y cytunwyd gan y Cabinet yn 2014.

Cyhoeddir canlyniadau pennawd a mwy manwl yma. Mae'r canlyniadau mwyaf diweddar yn seiliedig ar gyfweliadau o Ebrill 2017 i Fawrth 2018.

Datganiad diweddaraf

Tai - Bodlonrwydd, egni a diogelwch tân

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar:

 • foddhad gyda llety
 • pobl yn cael eu poeni gan sŵn cymdogion
 • newid cyflenwr ynni a gosod mesurau arbed ynni
 • diogelwch tân a larymau mwg.

Mae’r adroddiad yma yn seiliedig ar ganlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol 2017-18.

Diweddariadau yn y dyfodol

Byddwn yn adrodd ar y canlyniadau yn fwy manwl dros y misoedd nesaf

Gaeaf 2018-19

 • Afiechydon
 • Iechyd plant - ffordd o fyw

Gwanwyn 2019

 • Tlodi
 • Diwylliant a chelfyddydau

Mehefin 2019

 • Canlyniadau Cyntaf 2018-19

Mwy o wybodaeth

Am fwy o fanylion am yr arolwg gweler yr adran 'Gwybodaeth gefndir'.

I weld tablau o ganlyniadau, defnyddiwch ein 'Dangosydd canlyniadau'.

Am ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol y blynyddoedd blaenorol gweler yr adran 'Datganiadau blaenorol'.

Os hoffech gysylltu â thîm Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am yr Arolwg Cenedlaethol, anfonwch e-bost i arolygon@llyw.cymru neu ffoniwch 0300 025 6685.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu