Skip to content
Ystadegau

Canlyniadau profion llythrennedd a rhifedd cenedlaethol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Awst 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2018
Mae adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data sgorau safonedig ar sail oedran yn ôl rhyw.

Mae'r Datganiad Ystadegol Cyntaf hwn yn rhoi gwybodaeth am ddisgyblion ym Mlynyddoedd 2 i 9 y Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefel Cymru. Mae’n darparu dadansoddiad o sgorau safonedig yn ôl oedran yn y profion darllen a rhifedd cenedlaethol yn ôl rhyw.

Newidiadau i gyhoeddi’r ystadegau yma ar lefel is na Chymru

Yn dilyn ymgynghoriad ar gyhoeddiadau asesiadau athrawon a data'r profion darllen a rhifedd cenedlaethol, ni fydd y Datganiad Ystadegol hwn bellach yn cyhoeddi data ar lefel awdurdod.

Pwyntiau allweddol

Y gwahaniaeth rhwng y rhywiau yn y sgôr safonedig yn ôl oedran

Mae'r gwahaniaeth yn y sgôr gymedrig safonedig yn ôl oedran ar gyfer bechgyn a merched yn dangos:

  • mae merched yn perfformio'n well na bechgyn yn y profion darllen ym mhob un o grwpiau blwyddyn y cwricwlwm cenedlaethol
  • mae bechgyn yn perfformio'n well na merched yn y prawf rhifedd yn y mwyafrif o grwpiau blwyddyn y cwricwlwm cenedlaethol. Yr eithriadau oedd y prawf gweithdrefnol blwyddyn 8 a’r profion rhifedd ym mlynyddoedd 3 a 7.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu