Skip to content
Ystadegau

Troseddwyr moduro

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am achosion mewn Llysoedd Ynadon, troseddau cyffuriau ac yfed a gyrru a phrofion anadl.

Mae’r siart hon yn dangos nifer yr hysbysiadau cosb benodedig a roddwyd yng Nghymru rhwng 2011 a 2017. Yn 2017, roedd cynnydd o 5.3 y cant mewn hysbysiadau ardystiadwy (cynnydd o 3,371) a gostyngiad o 28.3 y cant mewn hysbysiadau anardystiadwy (gostyngiad o 3,072) o’i gymharu â 2016. Yn 2017, hysbysiadau ardystiadwy oedd 87.2 y cant (66,811) o’r holl hysbysiadau, a hysbysiadau anardystiadwy oedd 12.8 y cant ohonynt (9,815).

Pwyntiau allweddol

Hysbysiadau cosb benodedig

  • Yn 2017, rhoddodd yr heddlu a wardeiniaid traffig 76,600 o hysbysiadau cosb benodedig yng Nghymru, sef cynnydd o 0.4 y cant o’i gymharu â 2016.
  • Troseddau terfynau cyflymder oedd 77.7 y cant (59,500) o’r rhain.

Achosion llys

  • Bu 46,900 o droseddwyr moduro gerbron llysoedd ynadon yng Nghymru yn 2017. Mae hyn yn ostyngiad o 27.6 y cant ers 2016; fodd bynnag nid yw hyn o reidrwydd yn golygu gostyngiad yn y troseddau erlynadwy a gyflawnwyd yng Nghymru.
  • Y grwpiau troseddau mwyaf cyffredin oedd 'troseddau terfynau cyflymder' (14,500) a 'troseddau yswiriant cerbydau' (10,500). 'Troseddau profion cerbydau' (15) oedd y grŵp troseddau lleiaf cyffredin.

Profion anadl

  • Yn 2017, cynhaliwyd 37,000 o brofion anadl yng Nghymru. Roedd canlyniad 4,500 o’r rhain (11 y cant) yn bositif, sef gostyngiad o 2.2 y cant o’i gymharu â 2016.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu