Skip to content
Ystadegau

Anafusion ymhlith beicwyr modur

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am y risgiau o ddefnyddio beiciau modur, maint injan beiciau, amser damweiniau, amodau lleol ac lleoliad cyffordd.

Gwelwyd gostyngiad yng nghyfanswm y beicwyr a gafodd ddamwain ar ffyrdd Cymru yn 2016.

Pwyntiau allweddol

Gwelwyd gostyngiad yng  nghyfanswm y beicwyr a gafodd ddamwain ar ffyrdd Cymru yn 2016, o gymharu â ffigurau 2015 (gostyngiad o 12 y cant).
  • Cafodd 254 o feicwyr eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol mewn damweiniau ar ffyrdd Cymru. Bu farw 22 ohonynt a chafodd 232 eu hanafu’n ddifrifol.
  • Roedd 408 o feicwyr wedi cael mân anafiadau mewn damwain.

Er mai dim ond 0.7 y cant o draffig Cymru yn 2016 oedd beicwyr, maent yn cynrychioli cyfran lawer uwch o yrwyr cerbydau modur a gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol (41 y cant).

  • Roedd y rhan fwyaf o feicwyr a gafodd eu lladd neu eu hanafu (93 y cant) neu a gafodd fân newidiadau (22 y cant) yn ddynion.
  • Roedd 46 y cant o’r beicwyr a gafodd ddamwain o dan 30 oed ac roedd 54 y cant yn 30 oed neu’n hŷn.

Yn 2016, digwyddodd y mwyafrif llethol o ddamweiniau gan feicwyr ar ffyrdd Cymru mewn tywydd braf.

  • Mae 84 y cant o ddamweiniau gan feicwyr yn digwydd mewn tywydd braf o gymharu â 12 y cant mewn tywydd gwlyb.
  • Roedd llai na 2 y cant o ddamweiniau wedi digwydd mewn tywydd arall (gan gynnwys niwl, eira neu o dan amodau anhysbys).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu