Skip to content
Ystadegau

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Mai 2018
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter yn dod i ben Mawrth 2018
  • Diweddariad nesaf: 29 Awst 2018
Data ar atgyfeiriadau ac amserau aros ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol (asesiadau ac ymyriadau therapiwtig).

Gwybodaeth sy’n dangos cydymffurfiaeth â chynllun gofal a thriniaeth, a hefyd nifer yr adroddiadau ar ganlyniadau asesu a gafodd eu hanfon o fewn 10 diwrnod gwaith.

Prif Bwyntiau

Rhan 1: Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS)

  • Cafodd 5,616 o atgyfeiriadau eu derbyn ar gyfer asesiad LPMHSS ym mis Mawrth 2018.
  • Ym mis Mawrth 2018, roedd 84.1% o asesiadau LPMHSS yn cael eu cynnal o fewn 28 o ddiwrnodau i'r dyddiad y derbyniwyd yr atgyfeiriad.
  • Cafodd 84.8% o ymyriadau therapiwtig eu dechrau o fewn 28 o ddiwrnodau yn dilyn asesiad LPMHSS ym mis Mawrth 2018.

Rhan 2: Cynlluniau Gofal a Thriniaeth

  • Roedd 23,753 o gleifion yn derbyn gwasanaethau Iechyd Meddwl eilaidd ddiwedd mis Mawrth 2018. O'r rhain, roedd gan 21,135 (89.0%) Gynllun Gofal a Thriniaeth (CTP) dilys.

Rhan 3: Asesiadau ar Ddefnyddwyr Blaenorol o Wasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd

  • Yn ystod mis Mawrth 2018, roedd 100.0% o adroddiadau ar ganlyniadau asesiadau yn cael eu hanfon o fewn 10 diwrnod gwaith wedi i asesiad Rhan 3 gael ei gynnal.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 1453
Ebost: hssdg.performance@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu