Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Y costau rheoli sy’n rhan o’r gwasanaeth Cefnogi Pobl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Hydref 2015
Mae'r ymchwil yn ymchwilio i natur a maint y gwariant a elwir yn 'taliadau rheoli' yn y gwasanaethau a ariennir gan Cefnogi Pobl yng Nghymru.

Mae'n rhoi dealltwriaeth sut mae taliadau yn cael eu rheoli codi a beth maent yn cynnwys. Mae hefyd yn cymharu hwn polisi rheoli Grantiau Llywodraeth Cymru a grantiau eraill Llywodraeth Cymru. Bydd yr ymchwil hwn yn cyfrannu at ddatblygu polisi yn y dyfodol a defnydd effeithiol o gyllid.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu