Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Arolwg Ymgeiswyr Llywodraeth Leol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Mai 2018
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi nodweddion demograffig cynghorwyr etholedig ac ymgeiswyr sydd heb eu hethol, gan ganolbwyntio'n benodol ar amrywiaeth.

Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol 2011, cynhaliodd Llywodraeth Cymru arolwg o gynghorwyr ac ymgeiswyr llywodraeth leol yn ystod, ac yn dilyn etholiadau lleol ym Mai 2017. Cynhaliwyd yr arolwg hefyd yn 2012. Y nod yw darparu gwybodaeth amserol ar broffil demograffig cynghorwyr ac ymgeiswyr awdurdodau lleol, ochr yn ochr â dadansoddiad o dueddiadau dros amser.

Mae'r adroddiad yn cwmpasu (ond heb fod yn gyfyngedig i) gwestiynau ar ryw; cyfeiriadedd rhywiol; iaith; ethnigrwydd; oedran; anabledd; crefydd neu gred; iechyd; addysg a chymwysterau; cyflogaeth; a gweithio fel cynghorydd.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5540
Ebost: Joanne.Coates@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu