Skip to content
Ystadegau

Refeniw a gwariant cyfalaf alldro awdurdodau lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 10 Hydref 2018
Yn cynnwys data am awdurdodau’r heddlu, tân a pharciau cenedlaethol.

Pwyntiau allweddol

Refeniw

  • Cyfanswm y gwariant refeniw crynswth ar gyfer 2016-17, fel y'i cofnodwyd gan awdurdodau lleol Cymru, gan gynnwys awdurdodau'r heddlu, tân a pharciau cenedlaethol, oedd £7.9 biliwn, sy’n gynnydd o 0.7% ar y flwyddyn flaenorol.
  • Roedd gwariant refeniw crynswth y pen yng Nghymru (gan gynnwys heddlu a thân) yn £2,536.
  • Gwasanaethau addysg oedd yn gyfrifol am 33% o’r cyfanswm gwariant crynswth, gwasanaethau cymdeithasol 22%, heddlu 8% a gwasanaethau tân 2%.

Cyfalaf

  • Roedd gwariant cyfalaf ar gyfer 2016-17 yn £1,113 miliwn, neu £358 y pen o’r boblogaeth. Mae hyn yn cynrychioli gostyngiad o £896 miliwn, neu 45%, o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol, yn bennaf oherwydd pryniant y Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai yn 2015-16.
  • O’r holl wariant, roedd addysg yn cyfrif am 34% (£375 miliwn), wedyn tai am 30% (£330 miliwn) a thrafnidiaeth 12% (£129 miliwn).
  • Adroddodd awdurdodau'r heddlu, tân a pharciau cenedlaethol wariant o £34 miliwn, £9 miliwn ac £3 miliwn, yn y drefn honno.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu