Skip to content
Ystadegau

Mesurau canlyniadau dysgwyr ar gyfer addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion yn y gymuned

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2019
  • Cyfnod dan sylw: 2017/18
Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno data canlyniadau dysgwyr fesul lefel astudio, math yr amcan dysgu, ardal pwnc/sector a nodweddion y dysgwr.

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer addysg bellach

  • Yn 2017/18 roedd cyfradd llwyddo gweithgareddau dysgu cyffredinol ar gyfer addysg bellach yn 85%, i lawr 1.3 pwynt canran ers 2016/17.
  • Yn 2017/18 roedd cyfraddau cwblhau a chyrhaeddiad gweithgareddau dysgu ar gyfer addysg bellach yn 92% a 93% yn y drefn honno.

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer dysgu seiliedig ar waith

  • Roedd cyfradd llwyddo fframwaith prentisiaeth ar gyfer dysgu seilidig ar waith yn 82%, i fyny 0.4(r) o bwynt canran ers 2016/17.
  • Roedd gan 74% o ddysgwyr a adawodd rhaglenni Hyfforddeiaeth yn 2017/18 ddilyniant cadarnhaol (h.y. i gyflogaeth (gan gynnwys hunangyflogaeth neu waith gwirfoddol) neu ddysgu ar lefel uwch).
(r) Diwygiedig ar 14 Chwefror 2019.

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer addysg oedolion yn y gymuned

  • Roedd cyfradd llwyddo gweithgareddau dysgu cyffredinol ar gyfer dysgu oedolion a’r gymuned yn 90%, i fyny 0.6 o bwynt canran ers 2016/17.
  • Yn 2017/18 roedd cyfraddau cwblhau a chyrhaeddiad gweithgareddau dysgu ar gyfer dysgu oedolion a’r gymuned yn 96% a 93% yn y drefn honno.

Adroddiadau deilliannau dysgwyr

Mae Adroddiadau Deilliannau Dysgwyr yn grynodebau o'r cyfraddau llwyddiant dysgwyr a gyflawnwyd gan bob darparwr yng Nghymru. Mae'r adroddiadau yn dangos gwybodaeth yn ôl lliw ynghylch cyfraddau llwyddiant – sef canran yr holl gymwysterau a gyflawnwyd gan ddysgwyr – a chynnydd dysgwyr i gyflogaeth neu ddysgu pellach (ar gyfer darparwyr dysgu seiliedig ar waith).

Rydym yn cyhoeddi’r adroddiadau hyn yn flynnyddol i roi gwybod i ddysgwyr, cyflogwyr, rhieni a'r cyhoedd yn gyffredinol ynghylch deilliannau darpariaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu