Skip to content
Ystadegau

Ystadegau'r farchnad lafur ar gyfer aelwydydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Mae'r set ddata hon yn galluogi i ddadansoddiadau o aelwydydd gael eu cynnal ar lefel awdurdodau lleol, gan gynnwys manylion am bobl mewn aelwydydd di-waith, plant mewn aelwydydd di-waith, rhieni unigol a deiliadaeth tai.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016, roedd 17.8 y cant o aelwydydd yng Nghymru yn ddi-waith. Mae hyn yn cymharu â 15.3 y cant o aelwydydd yn y DU.
  • Yn 2016, Blaenau Gwent a Rhonda Cynon Taf oedd â’r canrannau uchaf o aelwydydd di-waith yng Nghymru, sef 25.3 y cant a 21.7 y cant, yn y drefn honno. Sir Fynwy (11.9 y cant) a Bro Morgannwg (12.6 y cant) oedd â’r canrannau isaf o aelwydydd di-waith.
  • Yn 2016, roedd 13.9 y cant o blant yng Nghymru yn byw mewn aelwydydd di-waith o gymharu â 11.6 y cant yn y DU.
  • Yn 2014-16, oedd canran gyffredinol teuluoedd un rhiant yn uwch yng Nghymru (8.6 y cant) nag yn y DU (8.3 y cant). Ym Merthyr Tudful (13.3 y cant) ac yng Mlaenau Gwent (10.3 y cant) yr oedd y canrannau uchaf o aelwydydd un rhiant.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu