Skip to content
Ystadegau

Ystadegau economaidd allweddol

Bookmark and Share

Gwahaniaethau rhwng diweithdra a nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau

Pwrpas yr adrodd hon yw esbonio'r gwahaniaethau rhwng nifer o bobl sy'n hawlio budd-daliadau a'r prif fesur diweithdra.

Mae'r adrodd hefyd yn ystyried materion yn ymwneud â'r ddau fesur ac yn rhoi rhai canllawiau ar gyfer eu defnyddio pan yn edrych ar newid tymor byr yn y farchnad lafur ar lefel Cymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu