Skip to content
Ystadegau

Ystadegau economaidd allweddol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Chwefror 2019
  • Cyfnod dan sylw: 3 mis hyd at fis Rhagfyr 2018
  • Diweddariad nesaf: 19 Mawrth 2019
Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.

Mae amcangyfrifon yr Arolwg o'r Llafurlu ar gyfer y 3 mis hyd at fis Rhagfyr 2018

Cyfradd cyflogaeth

Siart sy’n dangos y ganran o'r boblogaeth 16-64 oed sy'n cael eu cyflogi yng Nghymru a'r DU. Mae'r gyfradd cyflogaeth yn y DU yn gyffredinol yn uwch nag yng Nghymru dros y 10 blynedd diwethaf, ac eithrio ar gyfer y chwarter diwethaf lle mae cyfradd Cymru yn uwch na’r DU. Mae’r gyfradd wedi cynyddu’n gyson yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf ond mae wedi amrywio yng Nghymru. Mae'r gyfradd cyflogaeth yng Nghymru wedi amrywio dros y cyfnod hwn ond wedi cynyddu yn y chwarter diweddaraf.

  • Cymru: Roedd y gyfradd gyflogaeth yng Nghymru yn 76.2%, i fyny 1.2 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i fyny 3.7 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
  • DU: Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y DU yn 75.8% i fyny 0.3 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i fyny 0.7 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyfradd diweithdra

Siart sy’n dangos canran y bobl economaidd weithgar 16 oed a throsodd sy'n ddi-waith yng Nghymru a'r DU. Mae'r gyfradd diweithdra wedi gostwng yng Nghymru ac yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf.

  • Cymru: Roedd y gyfradd diweithdra yng Nghymru yn 4.1%, i fyny 0.1 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 1.0 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
  • DU: Roedd y gyfradd diweithdra’r DU yn 4.0%, i lawr 0.1 pwynt canran ers y chwarter blaenorol l ac i lawr 0.3 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyfradd anweithgarwch economaidd

Siart sy’n dangos y ganran o'r boblogaeth 16-64 oed sy'n economaidd anweithgar yng Nghymru a'r DU. Mae’r gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn uwch nac yn y DU dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae’r gyfradd wedi gostwng yn gyson yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf ond mae wedi amrywio yng Nghymru. Mae'r gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru wedi amrywio dros y cyfnod yma, ond wedi gostwng yn y chwarter diweddaraf.

  • Cymru: Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn 20.3%, i lawr 1.4 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 3.2 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
  • DU: Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd ar gyfer y DU yn 20.9%, i lawr 0.2 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 0.4 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu