Skip to content
Ystadegau

Ystadegau economaidd allweddol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Medi 2018
  • Cyfnod dan sylw: 3 mis hyd at fis Gorffennaf 2018
  • Diweddariad nesaf: 16 Hydref 2018
Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.

Mae amcangyfrifon yr Arolwg o'r Llafurlu ar gyfer y 3 mis hyd at fis Gorffennaf 2018

Cyfradd cyflogaeth

Siart sy’n dangos y ganran o'r boblogaeth 16-64 oed sy'n cael eu cyflogi yng Nghymru a'r DU. Mae'r gyfradd cyflogaeth wedi cynyddu'n gyson yn y DU dros y 10 blynedd diwethaf. Mae’r gyfradd wedi cynyddu’n gyson yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf ond mae wedi amrywio yng Nghymru. Mae'r gyfradd cyflogaeth yng Nghymru wedi amrywio dros y cyfnod hwn ond wedi cynyddu yn y chwarter diweddaraf.

  • Cymru - Roedd y gyfradd gyflogaeth yng Nghymru yn 74.8 y cant, i fyny 1.4 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i fyny 2.4 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
  • DU - Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y DU yn 75.5 y cant. Nid yw hyn wedi newid ers y chwarter blaenorol ac mae i fyny 0.2 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyfradd diweithdra

Siart sy’n dangos canran y bobl economaidd weithgar 16 oed a throsodd sy'n ddi-waith yng Nghymru a'r DU. Mae'r gyfradd diweithdra wedi gostwng yng Nghymru ac yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf.

  • Cymru - Roedd y gyfradd diweithdra yng Nghymru yn 3.8 y cant, i lawr 0.6 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 0.5 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
  • DU - Roedd y gyfradd diweithdra’r DU yn 4.0 y cant, i lawr 0.2 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 0.3 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyfradd anweithgarwch economaidd

Siart sy’n dangos y ganran o'r boblogaeth 16-64 oed sy'n economaidd anweithgar yng Nghymru a'r DU. Mae’r gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn uwch nac yn y DU dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae’r gyfradd wedi gostwng yn gyson yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf ond mae wedi amrywio yng Nghymru. Mae'r gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru wedi amrywio dros y cyfnod yma, ond wedi gostwng yn y chwarter diweddaraf.

  • Cymru - Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn 22.2 y cant, i lawr 1 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 2 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
  • DU - Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd ar gyfer y DU yn 21.2 y cant, i fyny 0.3 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 0.1 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Nodyn

Fel y cytunwyd gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, bydd yr ystadegau hyn yn cael eu diweddaru am 12.30yh ar y diwrnod y bydd Y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn eu cyhoeddi.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu