Skip to content
Ystadegau

Mynegai cynhyrchu a mynegai adeiladu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2019
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter 3 2018
Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn diwydiannau yn y sectorau cynhyrchu ac adeiladu yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • Mae’r Mynegai Cynhyrchu Cymru wedi gostwng 2.8 y cant yn y flwyddyn i fis Medi 2018, o'i gymharu â’r deuddeg mis blaenorol. Cynyddodd allbwn y DU 1.5 y cant, dros yr un cyfnod. Mae’r gostyngiad yng Nghymru yn ymwneud yn bennaf a’r gostyngiadau mewn allbwn Cyflenwad Trydan, Nwy a Dŵr a Metelau Sylfaenol a Chynhyrchion Metel. Mae’r tuedd chwarterol tymor byr yn dangos cynnydd o 0.3 y cant ar gostyngiad yn Nghymru o’i gymharu a’r chwarter gyfredol a’r un flaenorol. Mae’n cynnydd allbwn y DU gan 0.6 y cant, dros yr un cyfnod.
  • Mae'r Mynegai Adeiladu Cymru yn dangos cynnydd o 13.2 y cant yn y flwyddyn i fis Medi 2018, o'i gymharu â deuddeg mis blaenorol. Bu cynnydd o 1.4 y cant yn allbwn y DU, dros yr un cyfnod.. Mae’r tuedd chwarterol tymor byr yn dangos cynnydd o 10.9 y cant ar gynnydd yn Nghymru o’i gymharu a’r chwarter gyfredol a’r un flaenorol. Cynyddodd allbwn y DU gan 2.3 y cant, dros yr un cyfnod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu