Skip to content
Ystadegau

Mynegai cynhyrchu a mynegai adeiladu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Gorffennaf 2018
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter 1 2018
  • Diweddariad nesaf: 18 Hydref 2018
Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn diwydiannau yn y sectorau cynhyrchu ac adeiladu yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • Mae’r tuedd hirdymor ar gyfer Mynegai Cynhyrchu Cymru yn dangos gostyngiad o 1.9 y cant wrth gymharu’r pedwar chwarter diweddaraf â’r pedwar chwarter blaenorol. Cynyddodd allbwn y DU 1.9 y cant, dros yr un cyfnod. Gellir dweud mai Cyflenwad Trydan, Nwy a Dŵr a Gweithgynhyrchu ac Atgyweirio Eraill oedd yn gyfrifol am y gostyngiad hir dymor yng Nghymru yn bennaf. Yn y DU, Peiriannau ac Offer oedd yn bennaf gyfrifol am y cynnydd. Mae’r tuedd chwarterol tymor byr yn dangos cynnydd o 0.6 y cant ar gynnydd yn Nghymru o’i gymharu a’r chwarter gyfredol a’r un flaenorol. Cynyddodd allbwn y DU gan 0.4 y cant, dros yr un cyfnod.
  • Mae'r tuedd hirdymor ar gyfer Mynegai Adeiladu Cymru yn dangos cynnydd o 4.8 y cant wrth gymharu'r pedwar chwarter diweddaraf gyda'r pedwar chwarter blaenorol. Bu cynnydd o 4.8 y cant yn allbwn y DU, dros yr un cyfnod. Mae’r tuedd chwarterol tymor byr yn dangos cynnydd o 0.5 y cant ar gynnydd yn Nghymru o’i gymharu a’r chwarter gyfredol a’r un flaenorol. Gostyngiad allbwn y DU gan 0.8 y cant, dros yr un cyfnod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu