Skip to content
Ystadegau

Mynegai gwasanaethau marchnata

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter 4 2017
  • Diweddariad nesaf: Gorffennaf 2018
Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn cwmnïau yn y sector gwasanaeth yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • Mae’r tuedd hirdymor ar gyfer Mynegai Cynhyrchu Cymru yn dangos cynnydd o 2.0 y cant wrth gymharu’r pedwar chwarter diweddaraf â’r pedwar chwarter blaenorol. Cynyddodd allbwn y DU 1.7 y cant, dros yr un cyfnod. Mae'r cynnydd yng Nghymru yn ymwneud i raddau helaeth â’r cynnydd mewn allbwn gan Dosbarthu a Gwasanaethau Gwybodaeth a Chyfathrebu. Roedd cynnydd yn y DU yn bennaf yn deillio o Wasanaethau Gwybodaeth a Chyfathrebu. Yn yr DU, eglurir y  cynnydd gan helaethaf gan weithgareddau Gwybodaeth a Chyfathrebu  Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol.
  • Mae’r tuedd chwarterol tymor byr yn dangos cynnydd o 0.8 y cant ar gynnydd yn Nghymru o’i gymharu a’r chwarter gyfredol a’r un flaenorol. Cynyddodd allbwn y DU gan 0.4 y cant, dros yr un cyfnod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu