Skip to content
Ystadegau

Mynegai gwasanaethau marchnata

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter 2 2018
Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn cwmnïau yn y sector gwasanaeth yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • Mae’r tuedd hirdymor ar gyfer Mynegai Cynhyrchu Cymru yn dangos cynnydd o 0.3 y cant wrth gymharu’r pedwar chwarter diweddaraf â’r pedwar chwarter blaenorol. Cynyddodd allbwn y DU 2.0 y cant, dros yr un cyfnod. Mae'r cynnydd dros yr hirdymor yng Nghymru yn ymwneud i raddau helaeth â’r cynnydd mewn Dosbarthu a Gweithgareddau Gwasanaethau Gweinyddol a Chymorth. Roedd cynnydd yn y DU yn bennaf yn deillio o Gweithgareddau Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol a Wasanaethau Gwybodaeth a Chyfathrebu.
  • Mae’r tuedd tymor byr ar gyfer Cymru yn dangos cynyddodd o 0.8 y cant wrth gymharu’r chwarter cyfredol â’r un flaenorol. Cynyddodd allbwn y DU gan 0.7 y cant, dros yr un cyfnod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu