Skip to content
Ymchwil Economaidd

Effaith tollau’r hafren ar economi Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Tachwedd 2012
Mae'r berthynas gymhleth rhwng Croesfannau'r Afon Hafren ac economi Cymru yn golygu bod yr astudiaeth yn cwmpasu ystod eang o faterion trafnidiaeth ac economaidd.

Ymgymerwyd â’r gwaith ymchwil a dadansoddi canlynol:

  • Adolygiad llenyddiaeth o effaith tollau ffyrdd, gan gynnwys tollbontydd, mewn mannau eraill;
  • Modelu traffig a thrafnidiaeth ar lefel uchel;
  • Arolwg o fusnesau yn Ne Cymru a De-orllewin Lloegr;
  • Cyfweliadau manwl â detholiad o fusnesau a grwpiau cynrychioliadol;
  • Arolwg o ddefnyddwyr yn Ne-orllewin Lloegr, a;
  • Modelu effeithiau codi tollau ar gynhyrchiant.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gareth.Edwards@wales.gsi.gov.uk.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu