Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Yr angen a'r galw am dai yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Gorffennaf 2010
Amcangyfrif o'r cartrefi ychwanegol sydd eu hangen rhwng 2006 a 2026.

Prif gasgliadau

  • Amcangyfrifir bod angen tua 284,000 o dai ychwanegol yng Nghymru rhwng 2006 a 2026.
  • Mae 183,000 o’r rhain yn sector y farchnad a 101,000 mewn sectorau eraill.
  •  Mae’r amcangyfrifon hyn yn cynnwys tua 14,200 o anheddau’r flwyddyn - 9,200 yn sector y farchnad a 5,100 yn y sectorau eraill.
  • Hefyd mae amcangyfrifiad o 9,500 o aelwydydd yn dal heb ei ddiwallu ar hyn o bryd.
  • Mae’r amcangyfrifon ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol rhwng 2006 a 2026 yn amrywio o 2,500 o dai ym Merthyr Tudful i 37,300 yng Nghaerdydd.
  • Amcangyfrifon yn unig yw’r rhain, ac o’r herwydd ni ddylid diystyru asesiadau mwy gwybodus yr awdurdodau lleol unigol o’r angen am dai.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu