Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Troi Tai’n Gartrefi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Hydref 2015
Nod y gwerthusiad yw i fonitro effeithiolrwydd, effaith a gwerth ychwanegol y cynllun, a darparu atebolrwydd i’r defnydd o arian cyhoeddus.

Lansiwyd y cynllun Troi Tai’n Gartrefi ym mis Ebrill 2012. Mae’n cynnig benthyciadau i sicrhau bod eiddo preswyl gwag neu adeiladau masnachol mewn perchnogaeth breifat yn cael eu defnyddio unwaith eto fel cartrefi i’w rhentu neu eu gwerthu. Pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau, mae’n rhaid i’r eiddo gael ei werthu neu ei rentu. Caiff y benthyciadau eu talu cyn i’r gwaith ddechrau, ni chodir llog arnynt ac mae’n rhaid eu had-dalu o fewn dwy neu dair blynedd yn dibynnu a gaiff yr eiddo ei werthu neu ei osod.

Gwybodaeth am y cynllun
Y cynllun Troi Tai'n Gartrefi

Cyswllt

Ymholiadau ynglŷn â'r Cynllun
InnovativeFinance@llyw.cymru

Ymholiadau ynghylch y gwerthusiad
Ymchwilydd
Ebost: lucie.griffiths@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu