Skip to content
Ystadegau

Amcangyfrifon aelwydydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Medi 2017
  • Cyfnod dan sylw: Canol-2016
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl math o aelwyd, poblogaeth a maint cyfartalog.

Pwyntiau allweddol

Aelwydydd amcangyfrifedig Cymru

  • Rhwng canol 2015 a chanol 2016, mae’r amcangyfrif o nifer yr aelwydydd yng Nghymru wedi cynyddu o 9,300 (0.7 y cant) i 1.34 miliwn.
  • Mae dros hanner y cynnydd cyfan o ganlyniad i aelwydydd 1-person a 2-berson, sy'n parhau i fod y math mwyaf cyffredin o aelwyd yng Nghymru, yn seiliedig ar yr amcangyfrifon hyn.

Aelwydydd amcangyfrifedig yn ôl awdurdod lleol

  • Cynyddwyd yr amcangyfrif o nifer yr aelwydydd mewn 20 o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru rhwng canol 2015 a chanol 2016. Gwelwyd y cynnydd mwyaf yng Nghaerdydd, Abertawe a Rhondda Cynon Taf.
  • Mewn 2 o'r 22 awdurdod lleol, gostyngodd yr amcangyfrif o nifer yr aelwydydd rhwng canol 2015 a chanol 2016,  yn dangos twf a amcangyfrifir o lai na 50 o aelwydydd.

Poblogaeth aelwydydd preifat

  • Ar lefel Cymru mae’r  amcangyfrif o boblogaeth aelwydydd preifat wedi cynyddu tua 13,900 rhwng canol 2015 a chanol 2016.
  • Gwelodd Ynys môn, Powys a Cheredigion ostyngiad yn eu poblogaeth breifat.

Amcangyfrifon maint cyfartalog aelwyd

  • Mae amcangyfrifon o faint cyfartalog aelwydydd Cymru wedi gostwng ychydig o 2.29 i  2.28 o  bersonau rhwng canol 2012 a chanol 2016.
  • Mae pob awdurdod lleol wedi gweld gostyngiad yn ei hamcangyfrif o faint cyfartalog aelwydydd ers 2012.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu