Skip to content
Ystadegau

Rhaglen Plant Iach Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Tachwedd 2018
  • Cyfnod dan sylw: Hydref 2016 i Mehefin 2018
Mae’r Rhaglen Plant Iach Cymru yn rhaglen iechyd cyffredinol ar gyfer pob teulu gyda phlant oed 0 - 7; a gyflwynwyd ar 1 Hydref 2016.

Mae’r ffynhonnell data yma yn newydd, ac o ganlyniad mae'r ystadegau hyn yn cael ei labeli fel 'Arbrofol'.

Pwyntiau allweddol

Chwarter diweddaraf (Ebrill i Mehefin 2018)

  • Derbyniodd 91% o blant cymwys eu cysylltiad ar ddiwrnod 10-14 (y gyfradd uchaf o holl gysylltiadau).
  • Derbyniodd 52% o blant cymwys eu cysylltiad yn 3.5 mlwydd oed (y gyfradd isaf o holl lensiau cyffwrdd).
  • Derbyniwyd 72% o gysylltiadau gan blant cymwys mewn ardaloedd Dechrau’n Deg, o’i gymharu â 73% mewn ardaloedd nad ydynt yn rai Dechrau’n Deg.

6 mis cyntaf 2018 (1 Ionawr i 30 Mehefin 2018)

  • Derbyniwyd plant cymwys 73% o gysylltiadau a dylai cael ei gynnig.
  • Mae canran y plant cymwys sydd yn derbyn cysylltiadau yn fwy yn y cyfnod hwn nag unrhyw gyfnod blaenorol ar gyfer pwyntiau pob cyswllt.
  • Roedd 78% o gysylltiadau yn cael eu gwneud o fewn yr ystodau oedran penodedig.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru 

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu